Uprava prihoda i carina


logo

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o visini prihoda (oslobođeno plaćanja)

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o visini prihoda (oslobođeno plaćanja)


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava prihoda i carina


Nadzorni organ

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja


Opis

Uvjerenje o visini prihoda izdaje Poreska uprava kao nadležni organ. Da biste ostvarili ovo pravo potrebno je da podnesete Zahtjev za izdavanje uvjerenja o visini prihoda. U skladu sa Zakonom o administrativnim taksama, članovima 13 i 14 propisana su oslobođenja od obaveze plaćanja takse.


Gdje i kako

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o visini prihoda možete podnijeti preko portala eUprava, pri čemu se zahtijeva logovanje digitalnim certifikatom i digitalno potpisivanje.

Zahtjev je moguće podnijeti i putem pošte ili neposredno na arhivi Područne jedinice Uprave prihoda i carina, prema mjestu prebivališta. Obrazac zahtjeva možete preuzeti sa ovog portala ili web stranice Poreske uprave.

Nadležni organ je dužan izdati uvjerenje u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva.


Korisni linkovi

www.poreskauprava.me


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (3):

Da (2):
Ne (0):
Djelimično (1):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.