Uprava prihoda i carina


logo

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava prihoda i carina


Nadzorni organ

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja


Opis

Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda izdaje Poreska uprava kao nadležni organ. Da biste ostvarili ovo pravo potrebno je da podnesete Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda.


Gdje i kako

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda možete podnijeti preko portala eUprava, pri čemu se zahtijeva logovanje digitalnim certifikatom.

Zahtjev je moguće podnijeti i putem pošte ili neposredno na arhivi Područne jedinice Uprave prihoda i carina, prema mjestu prebivališta. Obrazac zahtjeva možete preuzeti sa ovog portala ili web stranice Poreske uprave.

Uz elektronski zahtjev se prilaže dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u visini od 5,00 €, na žiro račun 832-3161-26 (obavezan prilog). 

Nadležni organ je dužan izdati uvjerenje u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva.


Korisni linkovi

www.poreskauprava.gov.me

 


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (61):

Da (32):
Ne (21):
Djelimično (8):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.