Uprava prihoda i carina


logo

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o visini prihoda

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

 Zahtjev za izdavanje uvjerenja o visini prihoda


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava prihoda i carina


Nadzorni organ

 Ministarstvo finansija i socijalnog staranja


Opis

Uvjerenje o visini prihoda izdaje Uprava prihoda i carina kao nadležni organ. Da biste ostvarili ovo pravo potrebno je da podnesete Zahtjev za izdavanje uvjerenja o visini prihoda.


Gdje i kako

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o visini prihoda možete podnijeti preko Portala eUprava, pri čemu se zahtijeva logovanje digitalnim certifikatom.

Zahtjev je moguće podnijeti i putem pošte ili neposredno na arhivi Područne jedinice Uprave prihoda i carina, prema mjestu prebivališta. Obrazac zahtjeva možete preuzeti sa ovog portala ili web stranice Poreske uprave.

Uz elektronski zahtjev se prilaže dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u visini od 5,00 €, na žiro račun 832-3161-26 (obavezan prilog). 

Nadležni organ je dužan izdati uvjerenje u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva.


Korisni linkovi

www.poreskauprava.gov.me


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (5):

Da (2):
Ne (2):
Djelimično (1):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.