Uprava za ljudske resurse


logo

Javni poziv za polaznike Programa obuke za unutrašnjeg revizora u javnom sektoru
Naziv usluge

Javni poziv za polaznike Programa obuke za unutrašnjeg revizora u javnom sektoru


Organ zadužen za sprovođenje

 Uprava za kadrove


Opis

Uprava za kadrove objavljuje javni poziv za polaznike Programa obuke za unutrašnjeg revizora u javnom sektoru.

Program obuhvata teorijsku i praktičnu obuku iz oblasti unutrašnje revizije.   

Teorijska obuka traje 35 radnih dana i obuhvata 4 predmeta:

1.    Osnovi nacionalnog zakonodavstva (5 radnih dana)

2.    Upravljanje i unutrašnja kontrola (10 radnih dana)

3.    Osnovi unutrašnje revizije (10 radnih dana)

4.    Finansijsko izvještavanje i računovodstvo u javnom sektoru (10 radnih dana)    

Nakon završene obuke, za svaki predmet posebno, sprovodi se teorijska provjera znanja.

Praktična obuka se realizuje nakon položenih svih predmetai obuhvata obavljanje pojedinačne revizije uz stručnu pomoć mentora.


Sredstva za realizaciju programa obezbjeđuju se u Budžetu Crne Gore za kandidate koji su zaposleni u institucijama koje se dominantno finansiraju iz Budžeta Crne Gore, odnosno budžeta jedinica lokalne samouprave.


Ostali kandidati snose troškove pohađanja Programa u skladu sa Pravilima o kriterijumima za određivanje visine naknade predavačima/trenerima, mentorima i drugim realizatorima programa obuke i visine troškova sprovođenja programa obuke.


Uslovi za prijavljivanje kandidata:

-       VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i

-       najmanje dvije godine radnog iskustva u nivou te kvalifikacije obrazovanja.

 

Potrebna dokumentacija:

-       Dokaz o stečenom obrazovanju;

-       Potvrda o relevantnom radnom iskustvu i

-       Prijavni obrazac (link). 

Kandidat je obavezan da dostavi skeniranu dokumentaciju kojom potvrđuje ispunjenost gore navedenih uslova.

Uprava za kadrove zadržava pravo da od kandidata traži na uvid originalnu dokumentaciju.


Napomena: U slučaju da se na javni poziv prijavi više od 25 kandidata Uprava za kadrove sprovodi početno testiranje čije je rezultat kriterijum za odabir polaznika Programa.


Gdje i kako

Način prijave: 

Prijavljivanje se vrši do 22. februara 2022. godine na e-mail: tijana.vakirevic@hrma.me sa naznakomPrijava za polaznika Programa obuke za unutrašnjeg revizora u javnom sektoru.

Kontakt osoba: Tijana Vakirević, samostalna savjetnica I u Sektoru za obuku i razvoj kadrova; 020/201-036        


Korisni linkovi

 Uprava za kadrove


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (17):

Da (12):
Ne (4):
Djelimično (1):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.