Uprava za ljudske resurse


logo

Prijava za predavače odnosno trenere za realizaciju programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta
Naziv usluge

Prijava za predavače odnosno trenere za realizaciju programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava za kadrove


Opis

Uprava za kadrove objavljuje javni poziv svim zainteresovanim licima koja posjeduju znanje i vještine potrebne predavaču odnosno treneru da se prijave u postupku selekcije za realizaciju Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta.


Gdje i kako

 Uslovi za prijavu:

1.       Visoko obrazovanje;

2.       Znanje iz oblasti za koju se kandidat prijavljuje;

3.       Radno iskustvo od minimum 3 godine na poslovima iz oblasti Programa;

4.       Iskustvo u realizaciji obuka.

Potrebna dokumentacija:

1.       Dokaz o stečenom obrazovanju;

2.       Kopija trenerskog sertifikata;

3.       Potvrda o relevantnom radnom iskustvu;

4.       Potvrda o predavačkom odnosno trenerskom angažmanu;

5.       Spisak objavljenih radova iz relevantne stručne oblasti (ukoliko kandidat ima objavljene radove, potrebno je da navede: naslov rada, naziv naučne ili stručne publikacije; ukoliko se radi o časopisu- potrebno je da navede: godinu izdavanja, broj časopisa, broj stranice, internet stranicu na kojoj je dostupan);

6.       Radna biografija;

7.       Prijavni obrazac.

Kandidati koji budu ispunili kriterijume predviđene javnim pozivom, biće pozvani u drugu fazu selekcije (intervju).

Napomena:

Zainteresovani predavači odnosno treneri koji su bili angažovani za realizaciju  prethodna dva ciklusa Programa, obnavljaju prijavu  i ne prolaze drugu fazu selekcije (intervju).

Način prijave:

Prijavljivanje se vrši na e-mail: obuka@hrma.me

Rok za prijavu:

Prijavljivanje se vrši do 15. novembra 2021. godine 


Korisni linkovi

 Uprava za kadrove
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (7):

Da (3):
Ne (1):
Djelimično (3):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.