Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore


logo

Privatne zdravstvene ustanove (PZU) - servis koji objezbjeđuje spisak privatnih zdravstvenih ustanova sa kojima Fond ima zaključen Ugovor o pružanju usluga.
Nadzorni organ

Ministarstvo zdravlja Crne Gore


Naziv usluge

Privatne zdravstvene ustanove (PZU) - servis koji objezbjeđuje spisak privatnih zdravstvenih ustanova sa kojima Fond ima zaključen Ugovor o pružanju usluga.


Opis

Ugovore kao i spisak svih privatnih zdravstvenih ustanova (PZU) sa kojima Fond ima zaključen Ugovor o pružanju usluga možete pogledati ovdje


Korisni linkovi

 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (27):

Da (10):
Ne (13):
Djelimično (4):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.