Ministarstvo pravde


logo

Obrazac inicijative za vršenje nadzora nad radom javnog izvršitelja, predstavke ili pritužbe - PRAVNA LICA

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Obrazac inicijative za vršenje nadzora nad radom javnog izvršitelja, predstavke ili pritužbe - PRAVNA LICA 


Organ zadužen za sprovođenje

Direktorat za građansko zakonodavstvo i nadzor - Direkcija za nadzor


Nadzorni organ

Ministarstvo pravde 


Opis

Svaki učesnik u postupku pred javnim izvršiteljem, nezadovoljan radom javnog izvršitelja može podnijeti inicijativu za vršenje nadzora nad njegovim radom, predstavku ili pritužbu 


Gdje i kako

Inicijativa, predstavka ili pritužba podnosi se arhivi Ministarstva pravde ili elektronskim putem
Kontakt:Anka Vučinić
Adesa. Vuka Karadžića br.3, Podgorica
Email: anka.vucinic@mpa.gov.me
Tel.  +382 20 407 516 


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti

Podnosilac inicijative, predstavke ili pritužbe može biti lice koje je stranka u postupku ili treće lice koje ima pravni interes. Isti je dužan pozvati se na broj predmeta javnog izvršitelja u odnosu na koji podnosi inicijativu, predstavku ili pritužbu 


Korisni linkovi

Javni izvršitelji


Pravna podloga

Zakon o javnim izvršiteljima (,,Sl.list CG'' br. 6/11 i 22/17) 


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (1):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.