Ministarstvo pravde


logo

Obrazac inicijative za vršenje nadzora nad radom notara, predstavke ili pritužbe - FIZIČKA LICA

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Obrazac inicijative za vršenje nadzora nad radom notara, predstavke ili pritužbe za FIZIČKA LICA


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo pravde
Direktorat za građansko zakonodavstvo i nadzor - Direkcija za nadzor 


Nadzorni organ

Ministarstvo pravde 


Opis

Svaki učesnik u postupku pred notarom, nezadovoljan radom notara može podnijeti inicijativu za vršenje nadzora nad njegovim radom, predstavku ili pritužbu 


Gdje i kako

Inicijativa, predstavka ili pritužba podnosi se arhivi  Ministarstva pravde ili elektronskim putem

Kontakt:Anka Vučinić

Adesa. Vuka Karadžića br.3, Podgorica

Email: anka.vucinic@mpa.gov.me

Tel.  +382 20 407 516


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti

Podnosilac inicijative, predstavke ili pritužbe može biti lice koje je stranka u postupku ili treće lice koje ima pravni interes. Isti je dužan pozvati se na broj predmeta notara u odnosu na koji podnosi inicijativu, predstavku ili pritužbu.  


Korisni linkovi

Zakon o notarima

Pravilnik o radu notara


Pravna podloga

Zakon o notarima (Sl.list CG'' br. 68/05, 49/08 i 55/16) 


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (9):

Da (4):
Ne (3):
Djelimično (2):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.