Ministarstvo kapitalnih investicija


logo

Licenca za pružanje usluga teretne stanice
Naziv usluge

 Licenca za pružanje usluga teretne stanice


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo kapitalnih investicija


Nadzorni organ

Ministarstvo kapitalnih investicija


Opis

Djelatnost pružanja usluga teretne stanice u javnom prevozu tereta, obavljaju pravna lica ili preduzetnici koji su registrovani za obavljanje djelatnosti pružanja usluga teretne stanice i koji imaju licencu za pružanje usluga teretne stanice koju izdaje Organ uprave (u daljem tekstu: lice koje upravlja teretnom stanicom).


Gdje i kako

 Zahtjev možete predati u Direkciji za saobraćaj


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Djelatnost javnog prevoza putnika i tereta u drumskom saobraćaju


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Potrebna dokumentacija u skladu sa Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni list CG“ broj 71/2017)


Rok za izdavanje licence

 Mjesec dana


Period važenja licence

 Pet godina


Uslovi za produženje važenja licence

 Potrebna dokumentacija u skladu sa Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni list CG“ broj 71/2017)


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Licencu za pružanje usluga teretne stanice Organ uprave ukinuće rješenjem ako:
- lice koje upravlja teretnom stanicom prestane da ispunjava neki od uslova iz člana 119 ovog zakona;
- se utvrdi da je licenca izdata na osnovu netačnih podataka;
- lice koje upravlja teretnom stanicom redovno ne izvršava obaveze utvrđene ovim zakonom.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Dobijanje licence za pružanje usluga teretne stanice - 1000,00 eur


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni list CG“ broj 71/2017)


Korisni linkovi

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.