Ministarstvo kapitalnih investicija


logo

Licenca za javni prevoz putnika ili tereta
Naziv usluge

 Licenca za javni prevoz putnika ili tereta


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo kapitalnih investicija


Nadzorni organ

Ministarstvo kapitalnih investicija


Opis

 Javni prevoz putnika ili tereta u drumskom saobraćaju prevoznik obavlja na osnovu licence za javni prevoz putnika ili tereta


Gdje i kako

Ministarstvo kapitalnih investicija


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Djelatnost javnog prevoza putnika i tereta u drumskom saobraćaju


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Potrebna dokumentacija u skladu sa Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni list CG“ broj 71/2017)


Rok za izdavanje licence

 Mjesec dana


Period važenja licence

 Pet godina


Uslovi za produženje važenja licence

 Potrebna dokumentacija u skladu sa Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni list CG“ broj 71/2017)


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Licenca se trajno ukida rješenjem organa koji je izdao licencu ako:

 
1) prevoznik prestane da ispunjava uslove za izdavanje licence;
2) se utvrdi da je licenca izdata na osnovu netačnih podataka;
3) prevoznik obavlja prevoz u suprotnosti sa izdatom licencom;
4) prevoznik prestane da obavlja djelatnost prevoza


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Za izdavanje licence u :
-međunarodnom drumskom saobraćaju - 600 eur
-unutrašnjem drumskom saobraćaju - 300 eur
- untrašnjem lokalnom drumskom saobraćaju - 300 eur


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni list CG“ broj 71/2017)


Korisni linkovi

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (23):

Da (12):
Ne (2):
Djelimično (9):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.