Ministarstvo kapitalnih investicija


logo

Licenca profesionalnog vozača
Naziv usluge

 Licenca profesionalnog vozača


Organ zadužen za sprovođenje

 Ministarstvo kapitalnih investicija


Nadzorni organ

 Ministarstvo kapitalnih investicija


Opis

 Vozač motornog vozila ili skupa vozila, državljanin Crne Gore ili državljanin druge države, koji je zaposlen kod prevoznika sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Crnoj Gori, koji obavlja prevoz putnika ili tereta kojem je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, mora da ima licencu profesionalnog vozača.ili tereta


Gdje i kako

 Ministarstvo kapitalnih investicija


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Djelatnost javnog prevoza putnika i tereta u drumskom saobraćaju


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Licenca profesionalnog vozača izdaje se vozaču koji ima:

 
- vozačku dozvolu za upravljanje vozilima jedne od kategorija C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ili D+E; i
- sertifikat o početnoj stručnoj osposobljenosti ili sertifikat o ubrzanoj početnoj stručnoj osposobljenosti


Rok za izdavanje licence

 Mjesec dana


Period važenja licence

 Pet godina


Uslovi za produženje važenja licence

 Licenca profesionalnog vozača može se obnoviti za isti period vozačima koji imaju sertifikat o periodičnoj stručnoj osposobljenosti.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

Za izdavanje licence profesionalnog vozača - 100 eur

Za izdavanje licence u:

- Međunarodnom drumskom saobraćaju - 600 eur

- Unutrašnjem drumskom saobraćaju - 300 eur

- Unutrašnjem lokalnom drumskom saobraćaju - 300 eur 


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni list CG“ broj 71/2017)


Korisni linkovi

www.mki.gov.me
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (59):

Da (40):
Ne (7):
Djelimično (12):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.