Ministarstvo prosvjete


logo

Priznavanje inostrane obrazovne isprave za osnovne i srednje škole
Naziv usluge

Priznavanje inostrane obrazovne isprave


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta


Opis

Priznavanje inostrane obrazovne isprave je potvrđivanje inostrane obrazovne isprave o stečenom, odnosno započetom obrazovanju (osnovnom, srednjem, visokom) ili dijelu obrazovanja radi zapošljavanja u Crnoj Gori.


Gdje i kako

Inostrana obrazovna isprava je diploma, zajednička diploma, uvjerenje, svjedočanstvo, đačka knjižica ili druga isprava izdata od strane nadležnog organa kojom se potvrđuje uspješno završen obrazovni, odnosno studijski program ili dio obrazovnog, odnosno studijskog programa. Priznavanje inostranih obrazovnih isprava vrši se radi zapošljavanja u Crnoj Gori.

Priznavanje inostrane obrazovne isprave o stečenom, odnosno započetom ili dijelu osnovnog, srednjeg opšteg ili stručnog obrazovanja, radi zapošljavanja, vrši Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta. Priznavanje isprave o stečenom visokom obrazovanju radi zapošljavanja vrši Ministarstvo preko Nacionalnog informacionog centra (ENIC), kao posebne organizacione jedinice Ministarstva. 

Postupak priznavanja inostrane obrazovne isprave pokreće se na zahtjev imaoca isprave, odnosno roditelja ili staratelja, ili lica koje on ovlasti. Tokom procesa priznavanja inostrane obrazovne isprave radi zapošljavanja mora se ocijeniti da li je ustanova koja je izdala diplomu priznata, tj. da li je akreditovana od strane nadležnog organa u zemlji u kojoj je stečena obrazovna isprava, trajanje i stepen obrazovanja, vjerodostojnost obrazovne isprave i druge značajne isprave radi zapošljavanja.

Rok za rješavanje u postupku priznavanja inostranih obrazovnih isprava je 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Obrazovne isprave, izdate u republikama bivše SFRJ ne podliježu postupku priznavanja isprava u skladu sa odredbama ovog zakona, ako su stečene do dana međunarodnog priznanja tih republika.

Zakon takođe propisuje da obrazovne isprave stečene u Republici Srbiji do 25. januara 2008. godine ne podliježu postupku priznavanja isprava.

Dokumenta potrebna za priznavanje inostrane obrazovne isprave o stečenom osnovnom, srednjem (opštem ili stručnom) i višem stručnom obrazovanju

1. Zahtjev

2. Ovjerena kopija obrazovne isprave u tri primjerka (isprave stečene u Republici Srbiji, Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini)

3. Kopija isprave na izvornom jeziku u jednom primjerku i prevod isprave ovjeren od ovlašćenog sudskog tumača u Crnoj Gori u tri primjerka (isprave stečene u drugim državama)

4. Kopija isprave o stečenom, odnosno započetom ili dijelu obrazovanja u Crnoj Gori, ukoliko je podnosilac zahtjeva prije obrazovanja u inostranstvu pohađao školu u Crnoj Gori

5. Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi, u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama („Službeni list CG“, broj 18/19)

    - za priznavanje inostrane obrazovne isprave o stečenom osnovnom obrazovanju – 30,00 eura,

   - za priznavanje inostrane obrazovne isprave o stečenom srednjem (opštem ili stručnom) i višem stručnom obrazovanju – 50,00 eura

Taksu uplatiti na račun broj: 832-3161080-65 (svrha uplate: priznavanje inostrane obrazovne isprave).

 

Dokumenta se predaju na Arhivi Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta (adresa: Vaka Đurovića b.b., Podgorica) svakog radnog dana od 8 do 10 časova i od 12 do 14 časova.

Kontakt telefoni: (020) 410 132;

                         (020) 410 179;

                         (020) 410 173 (arhiva);


Korisni linkovi

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta


Pravna podloga

Zakon o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija

Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva i dokumentaciji koja se podnosi u postupku priznavanja inostrane obrazovne isprave


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (97):

Da (43):
Ne (31):
Djelimično (23):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.