Ministarstvo javne uprave


logo

Obrazac za dostavu podataka o elektronskom registru

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

DOSTAVA PODATAKA O ELEKTRONSKOM REGISTRU


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo javne uprave


Opis

Usluga “Dostava podataka o elektronskom registru” namijenjena je državnim organima i organima državne uprave koji imaju obavezu dostavljanja podataka o elektronskim registrima koje vode, radi koordinacije i upravljanja projektima u oblasti informacionog društva.

Podatke o elektronskom registru unosite u  OBRAZAC ZA DOSTAVU PODATAKA O ELEKTRONSKOM REGISTRU Obrazac 1.

Ukoliko podatke o elektronskom registru dostavljate elektronskim putem neophodno je da imate kvalifikovani digitalni certifikat koji izdaje Ministarstvo javne uprave.


Gdje i kako

Dostavu podataka o elektronskom registru osim elektronski možete i neposredno izvršiti na arhivi Ministarstva javne uprave Rimski trg br.45, 81000 Podgorica


Korisni linkovi

Ministarstvo javne uprave


Pravna podloga

Na osnovu člana 15 stav 4 Zakona o elektronskoj upravi („Službeni list CG“, broj 32/14), Ministarstvo javne uprave donijelo je PRAVILNIK O EVIDENCIJI ELEKTRONSKIH REGISTARA I INFORMACIONIH SISTEMA DRŽAVNIH ORGANA I ORGANA DRŽAVNE UPRAVE („Službeni list CG“, broj 27/15).


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (9):

Da (6):
Ne (2):
Djelimično (1):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.