Ministarstvo javne uprave


logo

Obrazac za dostavu podataka o informacionom sistemu

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Obrazac za dostavu podataka o informacionom sistemu


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo javne uprave


Opis

Usluga “Dostava podataka o informacionom sistemu” namijenjena je državnim organima i organima državne uprave koji imaju obavezu dostavljanja podataka o informacionim sistemima kojima upravljaju Ministarstvu javne uprave radi koordinacije i upravljanja projektima u oblasti informacionog društva.
Podaci o informacionom sistemu unose se u OBRAZAC ZA DOSTAVU PODATAKA O INFORMACIONOM SISTEMU Obrazac 2.
Ukoliko se podaci o informacionom sistemu dostavljaju elektronskim putem neophodno je da imate kvalifikovani digitalni certifikat koji izdaje Ministarstvo javne uprave.


Gdje i kako

Dostavu podataka o informacionom sistemu osim elektronski možete neposredno izvršiti na arhivi Ministarstva javne uprave Rimski trg br.45, 81000 Podgorica 


Korisni linkovi

Ministarstvo javne uprave


Pravna podloga

Na osnovu člana 15 stav 4 Zakona o elektronskoj upravi („Službeni list CG“, broj 32/14), Ministarstvo javne uprave donijelo je PRAVILNIK O EVIDENCIJI ELEKTRONSKIH REGISTARA I INFORMACIONIH SISTEMA DRŽAVNIH ORGANA I ORGANA DRŽAVNE UPRAVE („Službeni list CG“, broj 27/15). 


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (4):

Da (0):
Ne (3):
Djelimično (1):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.