Ministarstvo prosvjete


logo

Portal Dnevnik
Naziv usluge

Portal Dnevnik


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta


Opis

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta uz podršku Crnogorskog Telekoma, na inicijativu NVU "Učionica u pokretu", kreiralo je portal Dnevnik - www.dnevnik.edu.me  koji roditeljima omogućava da prate ocjene, izostanke i vladanje svog djeteta, kao i izrečene vaspitne mjere i ocjene s eksterne provjere znanja. Ovaj portal takođe omogućava komunikaciju roditelja s odjeljenskim starješinom i nudi informacije o zakazanim roditeljskim sastancima, kao i druga obavještenja.


Portal nudi pregled svih ocjena po nastavnim predmetima (ocjene s usmene provjere znanja, pismene i kontrolne zadatke, zaključene ocjene na klasifikacionim periodima itd.) uz podatke o tome kada je ocjena evidentirana u Informacionom sistemu obrazovanja. Za svaki nastavni predmet postoji i hronološki pregled ocjena, kao i prosječna ocjena.


Dio portala pod nazivom Saradnja sa roditeljima namijenjen je za informisanje o terminima roditeljskih sastanaka, planiranim izletima, ekskurzijama i sličnim opštim obavještenjima. Dio portala Kontakt planiran je za komunikaciju roditelja i odjeljenskog starješine tako da roditelj odjeljenskom starješini može postaviti pitanje na koji će odgovor dobiti putem e-maila.

U cilju boljeg informisanja kreirana je kategorija Informacije, gdje se mogu pronaći važna obavještenja Ministarstva prosvjete namjenjena roditeljima.

Za prijavljivanje na portal roditelji od odjeljenskog starješine dobijaju korisničko ime i lozinku čije unošenje im obezbjeđuje pristup informacijama o djetetu, koje su evidentirane u Informacionom sistemu obrazovanja. Prilikom pristupa portalu roditelju su dostupne samo informacije koje se odnose na njegovo dijete.


Osim web aplikacije, dostupne su mobilne aplikacije za Android i iOS pod nazivom eDnevnik ME.


Korisni linkovi

Portal Dnevnik
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (17):

Da (8):
Ne (8):
Djelimično (1):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.