Јавне расправе

Према члану 10 Уредбе, јавна расправа у припреми закона, односно стратегија спроводи се консултовањем органа, организација, удружења и појединаца (заинтересована јавност) у почетној фази припреме закона, односно стратегије и организовањем јавне расправе о тексту нацрта закона, односно стратегије.

Консултације

У складу са чланом 12 Уредбе, консултовање подразумијева давање иницијатива, предлога, сугестија и коментара у почетној фази припреме закона, односно стратегије и спроводи се након објављивања јавног позива на интернет страници министарства и порталу е-управе.

Учешће у радним групама

Учешће НВО у радним групама које образују органи државне управе у процесу израде аката је концепт који почива на принципу партнерства и сарадње, односно, подразумијева заједнички рад на креирању јавних политика у циљу остваривања заједничких интереса.

Јавна обавјештења

Достављање јавног обавјештења, од стране органа јавне управе, сматра се сваки јавни конкурс, оглас и сл. које је јавно правни орган у обавези да објави на порталу е-управе. Такође, у складу са чланом 87 Закона о управном поступку, јавноправни орган има обавезу да писмена која није било могуће доставити на други начин прописан законом, јавно објави на страници портала е-управе.